Επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα: η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας από το 1981 έως το 2002 (Bachelor thesis)

Κοκκινογούλης, Χαράλαμπος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1028
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Investments
Banks and banking
Economy
Greece
Keywords: Επενδύσεις;Τραπεζικός τομέας;Ελληνική οικονομία;1981-2002
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1028
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012013.pdf8.47 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons