Η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς το e-banking (Bachelor thesis)

Τσαρτσαράκος, ΑπόστολοςΣιμιτλιώτης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1073
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consumer behaviour
Electronic banking
Keywords: Συμπεριφορά καταναλωτών;e-banking
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1073
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012081.pdf11.77 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons