Ο εσωτερικός έλεγχος για τις εταιρίες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η περίπτωση του κλάδου δόμησης (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1079
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Internal audit
Consolidated financial statements
Buildings
Keywords: Εσωτερικός Έλεγχος;Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις;Κλάδος δόμησης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1079
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012117.pdf1.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons