Διεθνή λογιστικά πρότυπα στο δημόσιο τομέα, εφαρμογές αυτών, προτεινόμενη χώρα Ελλάδα (Bachelor thesis)

Παπαμιχαήλ, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1080
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: International business enterprises--Accounting--Standards
Public sector
Greece
Keywords: Διεθνή λογιστικά πρότυπα;Δημόσιος τομέας;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1080
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012121.pdf2.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons