Διεθνή λογιστικά πρότυπα στο δημόσιο τομέα, εφαρμογές αυτών, προτεινόμενη χώρα Ελλάδα (Bachelor thesis)

Παπαμιχαήλ, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1080
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: International business enterprises--Accounting--Standards
Public sector
Greece
Keywords: Διεθνή λογιστικά πρότυπα;Δημόσιος τομέας;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1080
Item type: bachelorThesis
Subject classification: International business enterprises--Accounting--Standards
Public sector
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T07:34:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2012-05
Advisor name: Δομδούζη, Μαρίνα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 43
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012121.pdf2.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons