Μηχανογραφική διαχείριση μισθοδοσίας. Σύγκριση λογισμικού (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, ΔήμητραΜαμάκος, Μάριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1083
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Payrolls--Computer programs
Benchmarking
Computer software
Keywords: Μηχανογραφική διαχείριση μισθοδοσίας;Σύγκριση λογισμικού
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1083
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Payrolls--Computer programs
Benchmarking
Computer software
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T07:56:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2012
Advisor name: Πασχαλίδης, Αθανάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 108
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012140.pdf25.45 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons