Διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: Ειδική αναφορά στον κλάδο των μαρμάρων (Bachelor thesis)

Ντέλια, Μαρία-ΣτέλλαΠαπαδάκη, Ευαγγελία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1087
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: small businesses
Greece
Europe
Marble
Keywords: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;Ελλάδα;Ευρώπη;Κλάδος μαρμάρων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1087
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012148.pdf23.97 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons