Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αλυσίδας Video Club με χρήση κατανεμημένων βάσεων δεδομένων (Bachelor thesis)

Δημητριάδης, Δημήτρης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1091
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Databases
Information system
User interface
Keywords: Πληροφοριακό σύστημα;Αλυσίδα Video Club;Βάσεις δεδομένων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1091
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009042.pdfΠτυχιακή Εργασία2.98 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons