Στρατηγικός προγραμματισμός στον τουρισμό. Μελέτη περίπτωσης σε συγκεκριμένο οργανισμό (Bachelor thesis)

Αθανασιάδου, Σταματία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1093
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Strategic planning
Tourism
Case studies
Keywords: Στρατηγικός προγραμματισμός;Τουρισμός;Μελέτη περίπτωσης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1093
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012163.pdf14.44 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons