Εφαρμογή βάσης δεδομένων για φαρμακείο (Bachelor thesis)

Κατσιάννης, ΙωάννηςΤσακίρης, Παύλος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1118
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Application software
Data flow computing
Pharmacy
Keywords: Φαρμακείο;Βάσεις δεδομένων;Δημιουργία εφαρμογής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1118
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Application software
Data flow computing
Pharmacy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T11:16:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publication date: 2008-09
Advisor name: Μήτσα, Αικατερίνη
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 90
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009052.pdfΠτυχιακή Εργασία6.89 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons