Μετακίνηση πολιτών από χώρες του εξωτερικού στην περιοχή της Θεσσαλίας-και δραστηριοποίησή τους στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών-ερωτηματολόγιο (Bachelor thesis)

Κωσταρέλος, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1128
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Emigration and immigration
Greece
Trade
Manufacturing
Keywords: Μετανάστευση;Μετακίνηση πολιτών;Θεσσαλία;Εμπόριο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1128
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012184.pdf1.91 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons