Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Βακαλοπούλου, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1134
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Internet--Security measures
Children
Keywords: Ασφάλεια;Παιδιά;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1134
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet--Security measures
Children
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T12:31:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publication date: 9999
Advisor name: Χατζής, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 58
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012219.pdf1.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons