Οι αντιλήψεις των ηλεκτρονικών πελατών στην Ελλάδα και πως επηρεάζονται από τις τεχνικές προώθησης των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική αγορά (Bachelor thesis)

Λιούσης, Αθανάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1158
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic commerce
Credit cards
Factor analysis
Keywords: Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές;Ηλεκτρονικό εμπόριο;Ελλάδα, ηλεκτρονικές επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1158
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022009326.pdfΠτυχιακή Εργασία1.73 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons