Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Δημοτικών λυμάτων. (Bachelor thesis)

Λιούγα, ΘεοδώραΓκαρέλη, Ευταξία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1171
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: effluents
Sewage--Purification--Biological treatment
Keywords: Δημοτικά λύματα;Επεξεργασία λυμάτων;Χωνευτής λυμάτων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1171
Item type: bachelorThesis
Subject classification: effluents
Sewage--Purification--Biological treatment
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T17:29:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Publication date: 9999
Advisor name: Μαρμάνης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Publishing institution: teikav
Number of pages: 102
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011008.pdf4.83 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons