Μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας Βιολογικού καθαρισμού μεσαίου μεγέθους. (Bachelor thesis)

Κανούλας, Ιωάννης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1180
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Sewage
biological treatment
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός;Απόβλητα;Λύματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1180
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012011002.pdf1.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons