Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδίκτυο στην Ελλάδα: ευκαιρίες και προκλήσεις (Bachelor thesis)

ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ, ΒΕΡΟΝΙΚΑΤΟΡΝΕΑ, ΑΛΙΟΝΑ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1186
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Internet
small and medium sized enterprises
Keywords: Διαδίκτυο;ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1186
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet
small and medium sized enterprises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-05T18:52:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2011-04-13
Advisor name: Ζουμπουλίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 101
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022011034.pdf11.92 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons