Προπτυχιακό Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών : [1062]

Collections in this community

Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου [628]

Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών [434]

Το κοινωνικά και παραγωγικά αναγκαίο φάσμα επιστημονικών περιοχών που καλύπτουν οι δραστηριότητες ενός Μηχανολόγου Μηχανικού στους διαρκώς εξελισσόμενους τομείς της τεχνολογίας (ενέργειας, περιβάλλοντος, σχεδιασμού / κατασκευής προϊόντων, ανάπτυξης συστημάτων ελέγχου, οργάνωσης παραγωγής κ.α.), αποτελούν ουσιαστικό σκοπό και κίνητρο του Τμήματος προς επιμελημένη προετοιμασία αποφοίτων.

Browse

Recent Submissions