Οι επιθυμίες των χρηστών στο σχεδιασμό του e-commerce: η επίδραση της ηλικίας, της εκπαίδευσης και του εισοδήματος. (Bachelor thesis)

Νοβρατίδου, Γεωργία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1207
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: E-Commerce
Demographics
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Επιθυμίες Χρήστη;Ηλικία;Εκπαίδευση;Εισόδημα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1207
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022009228.pdf824 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons