Περιβαλλοντικές αναφορές στην παραγωγή αργού πετρελαίου με αντλίες. (Bachelor thesis)

Χατζηευστρατίου, Απόστολος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1223
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Petroleum
Environmental technology and enviromental
Keywords: Αργό πετρέλαιο;Αντλία;Περιβάλλον
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1223
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009247.pdf1.74 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons