Καταγραφή εκπαιδευτικού έργου (Bachelor thesis)

Γκούμα, ΜάριοΙωακειμίδης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1227
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Web site development
Programming languages
Education
Keywords: Εκπαιδευτικό έργο;Διαδικτυακός προγραμματισμός;Γλώσσες προγραμματισμού
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1227
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Web site development
Programming languages
Education
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-06T15:50:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publication date: 9999
Advisor name: Παπαδάκης, Στυλιανός
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 131
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012008055.pdfΠτυχιακή Εργασία1.87 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons