Φορολογία φυσικών προσώπων: Εμπορικές και γεωργικές δραστηριότητες οικονομικού έτους 2012. (Bachelor thesis)

Κοτανίδου, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1229
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Income tax
Personal tax
Business tax
Keywords: Φορολογία;Φυσικά πρόσωπα;Γεωργική δραστηριότητα;Εμπορική δραστηριότητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1229
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013328.pdf780.03 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons