Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με την μεταβολή των βασικών δεικτών (Bachelor thesis)

Λιάτσος, ΓρηγόριοςΧβεντιανέλη, Ντιάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1231
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial analysis
Business enterprises
Benchmarking
Construction engineering
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Κλάδος τεχνικών κατασκευών;Συγκριτική διερεύνηση;Μεταβολή δεικτών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1231
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013063.pdf6.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons