Μελέτη διερεύνησης στρατηγικών Μάρκετινγκ σχετικά με την προώθηση των προϊόντων αλιείας σε εσωτερικές αλλά και ξένες αγορές. (Bachelor thesis)

Καραμφυλλίδης, Στέλιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1246
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Subject classification: marketing strategies
Fishing industry
Keywords: Μάρκετινγκ;Αλιεία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1246
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013366.pdf955.11 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons