Ο κλάδος των εταιρειών μαραμάρου στην Ελλάδα. Χρηματοοικονομική ανάλυση και προοπτικές. (Bachelor thesis)

Κάσταρη, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1254
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Marble industry and trade
Financial analysis
Keywords: Μάρμαρα;Χρηματοιοκονομική ανάλυση;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1254
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013224.pdf1.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons