Επιχειρηματικά μοντέλα και παράγοντες χρήσης των ιστοσελίδων online ενημέρωσης στην Ελλάδα. (Bachelor thesis)

Τσίκος, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1265
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
News Web sites
Internet
Keywords: Επιχειρηματικά μοντελα;Ιστοσελίδες;Ενημέρωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1265
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013193.pdf556.55 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons