Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. (Bachelor thesis)

Μιχελλή, Ευστρατία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1266
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behavior
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Συμπεριφορά καταναλωτή;Διαδικτυακές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1266
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013185.pdf1.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons