Προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις συνήθειες των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. (Bachelor thesis)

Μιχελλή, Ευστρατία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1266
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: E-Commerce
Consumer behavior
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Συμπεριφορά καταναλωτή;Διαδικτυακές συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1266
Item type: bachelorThesis
Subject classification: E-Commerce
Consumer behavior
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-07T07:18:18Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 9999
Advisor name: Μαδυτινός, Δημήτριος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 104
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013185.pdf1.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons