Επενδυτικό σχέδιο (business plan) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία . Η περίπτωση της εταιρίας ADVARTIA. (Bachelor thesis)

Μπαδιανούδης, ΝικόλαοςΦλίαταρης, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1269
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: business planning
Geothermal energy
Enterprise
Keywords: Γεωθερμία;Επενδυτικό σχέδιο;ADVARTIA
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1269
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013174.pdf868.26 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons