Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων εν μέσω της οικονομικής κρίσης. (Bachelor thesis)

Μιχαηλίδης, Ευστράτιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1270
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: eating habits
Diet--Mediterranean Region
Keywords: Διατροφικές συνήθειες;Ελλάδα;Οικονομική κρίση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1270
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013163.pdf2.9 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons