Αυτοματισμός με PLC μεταφορικών ταινιών διακίνησης χύμα λιπάσματος και Α΄ υλών βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων (Bachelor thesis)

Λέκος, ΕλευθέριοςΚούλπας, Βάιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1287
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Construction materials industry
Phosphatic fertilizers
Raw materials
Keywords: Αυτοματισμός;Λιπάσματα;Πρώτες ύλες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1287
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Construction materials industry
Phosphatic fertilizers
Raw materials
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-07T09:50:16Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publication date: 2010-04
Advisor name: Λαζαρίδης, Σωτήρης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 134
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012010177.pdfΠτυχιακή Εργασία2.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons