Κριτική ανασκόπηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων αξιολόγησης επενδύσεων στη χώρα μας στα πλαίσια της εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων (Bachelor thesis)

Μησαϊλίδου, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1290
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Information systems evaluation
Investments
Greece
Legislation
Keywords: Συστήματα αξιολόγησης;Επενδύσεις;Ελλάδα;Αναπτυξιακοί νόμοι
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1290
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012058.pdf913.72 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons