Μελέτη υβριδικού συστήματος ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών με τη χρήση του λογισμικού RETscreen (Bachelor thesis)

Σαμαράς, Απόστολος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1337
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Renewable energy sources
Photovoltaic power systems
Hybrid systems
Keywords: Αιολική ενέργεια;Ανεμογεννήτριες;Υβριδικά συστήματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1337
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Renewable energy sources
Photovoltaic power systems
Hybrid systems
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-07T13:22:15Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publication date: 2010-02
Advisor name: Βόρδος, Νικόλαος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 158
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012010234.pdfΠτυχιακή Εργασία6.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons