Έλεγχος στάθμης, θερμοκρασίας και επιπέδου χλωρίωσης πισίνας με χρήση του λογισμικού LabView. (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1347
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Subject classification: Swimming pools
Software
Keywords: LabView;Πισίνα;Προσομοίωση;Επίπεδο χλωρίωσης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1347
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012010316.pdf1.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons