Βελτίωση θερμομονωτικών ιδιοτήτων δομικών υλικών με προσθήκη τρίμματος από ανακυκλώσιμα ελαστικά (Bachelor thesis)

Ζωγράφος, Αστέριος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1351
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Tires-Recycling
Energy conservation
Insulation (Heat)
Keywords: Δομικά υλικά;Ανακυκλώσιμα ελαστικά;Εξοικονόμηση ενέργειας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1351
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tires-Recycling
Energy conservation
Insulation (Heat)
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-07T14:26:34Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Publication date: 2010-10
Advisor name: Σαράφης, Ηλίας
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών Εγκαταστάσεων Παραγωγής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 100
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012010212.pdf13.35 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons