Λογιστική παρακολούθηση Ανώνυμων Εταιρειών. Κλείσιμο ισολογισμού με παράδειγμα από πραγματική επιχείρηση (Bachelor thesis)

Ζάχου, ΧρύσαΜαυροπούλου, Όλγα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1403
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Private limited company
Balance sheet
Keywords: Ανώνυμες εταιρείες;Κλείσιμο ισολογισμού;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1403
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022012245.pdf1.33 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons