Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας (Bachelor thesis)

Μπούτσης, ΒασίλειοςΤανανάκης, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1440
Alternative title / Subtitle: Electricity production by using low enthalpy geothermal energy
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Electric power production
Renewable energy policy
Geothermal energy
Keywords: Γεωθερμικά συστήματα;Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;Παραγωγή ενέργειας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1440
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013040.pdfΠτυχιακή Εργασία3.71 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons