Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας (Bachelor thesis)

Καρνάτσος, Αντρέας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1493
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Environmental impact analysis
Wastewater
Industrial wastes
Keywords: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις;Βιολογικός καθαρισμός;Αστικά απόβλητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1493
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009103.pdf1.59 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons