Σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (Bachelor thesis)

Μπούρας, ΧρυσόστομοςΓεωργόπουλος, Μιχαήλ


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1495
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Energy conservation
Renewable energy sources
Ecological balance
Keywords: Εξοικονόμηση ενέργειας;Ανακυκλώσιμα υλικά;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1495
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012009108.pdf3.51 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons