Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου (Bachelor thesis)

Διδασκάλου, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1516
Alternative title / Subtitle: Study of vertical axis wind turbine operation and construction of the respective model
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Wind turbines
Wind power plants
Wind energy
Keywords: Άνεμος;Κατακόρυφος άξονας;Αιολική ενέργεια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1516
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Wind turbines
Wind power plants
Wind energy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-09T13:17:11Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publication date: 9999
Advisor name: Κόγια Γρ., Φωτεινή
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 87
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013132.pdfΠτυχιακή Εργασία2.17 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons