Τεχνολογίες μηχανών αναζήτησης και οι εφαρμογές τους στις τρέχουσες Web Search Engines (Bachelor thesis)

Χαλκιά, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1610
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Search engine
Web applications
World Wide Web
Keywords: Μηχανές αναζήτησης;Διαδίκτυο;Εφαρμογές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1610
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02010009.pdfΠτυχιακή Εργασία1.76 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons