Αυτοματισμός με PLC Μεταφορικών Ταινιών Χύμα Λιπάσματος και Α΄ υλών Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Bachelor thesis)

Λέκος, ΕλευθέριοςΚούλπας, Βάιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1695
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολογίας
Subject classification: Automation
Programmable logic devices
Fertilizers
Raw materials
Keywords: PLC;Μεταφορικές ταινίες;Χύμα λίπασμα;Φωσφορικά λιπάσματα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1695
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012010120.pdf2.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons