Καινοτόμα συστήματα ηλιακού κλιματισμού (Bachelor thesis)

Ματθαιάσος, ΙωάννηςΓαϊδατζής, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1749
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Air conditioning
Solar energy
Environmental impacts
Keywords: Ηλιακά κλιματιστικά συστήματα;Ηλιακή ενέργεια;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1749
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Air conditioning
Solar energy
Environmental impacts
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-12T15:31:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Publication date: 2013-09
Advisor name: Κόγια, Φωτεινή
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας
Publishing institution: teikav
Number of pages: 84
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013151.pdf2.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons