Καινοτόμα συστήματα ηλιακού κλιματισμού (Bachelor thesis)

Ματθαιάσος, ΙωάννηςΓαϊδατζής, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1749
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Air conditioning
Solar energy
Environmental impacts
Keywords: Ηλιακά κλιματιστικά συστήματα;Ηλιακή ενέργεια;Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1749
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013151.pdf2.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons