Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής οικονομικός οργανισμός. (Bachelor thesis)

Βλασακάκη, Χρυσοβαλάντω


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1765
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: European Union
European federation
European Economic Community
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση;Διεθνής οικονομικός οργανισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1765
Item type: bachelorThesis
Subject classification: European Union
European federation
European Economic Community
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-12T19:37:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2010-10-11
Advisor name: Μαλκίδης , Θεοφάνης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010207.pdf1.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons