Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου κατευθυνόμενης πώλησης στην εταιρεία Avon Cosmetics Μ.Ε.Π.Ε. (Bachelor thesis)

Αλγιοβάνογλου, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1766
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
Balance sheet
Cosmetics industry
Keywords: Χρηματοοικονομική ανάλυση;Avon cosmetics Μ.Ε.Π.Ε.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1766
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010206.pdf2.05 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons