Μεταφορά -αποθήκευση υγρών καυσίμων και τεχνολογίες για την ανάκτηση ατμών βενζύνης (Bachelor thesis)

Γιαννακάκη, ΕυδοκίαΓεωργιάδης, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1833
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Liquid fuels
Environmental conservation
Petroleum refineries
Keywords: Υγρά καύσιμα;Διυλιστήρια;Προστασία περιβάλλοντος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1833
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012013146.pdf3.81 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons