Μελέτη της χρήσης αυτόνομου συστήματος μετατροπής ηλιακής/αιολικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας (Bachelor thesis)

Εμμανουηλίδου, ΧρύσαΜαλάι, Οδυσσέας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1905
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Subject classification: Solar thermal energy
Wind power
Electricity
Universities
Keywords: Ηλιακή ενέργεια;Αιολική ενέργεια;Ηλεκτρική ενέργεια;Τ.Ε.Ι. Καβάλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1905
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012012152.pdf5.22 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons