Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο-Μία έρευνα στην περιοχή του Νομού Πέλλης. (Bachelor thesis)

Φαντίδου, Παναγιώτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1941
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Internet--Security measures
Internet and children
Child protection
Keywords: Διαδίκτυο;Ασφάλεια στο διαδίκτυο;Νομός Πέλλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1941
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010123.pdf1.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons