Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο-Μία έρευνα στην περιοχή του Νομού Πέλλης. (Bachelor thesis)

Φαντίδου, Παναγιώτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1941
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Internet--Security measures
Internet and children
Child protection
Keywords: Διαδίκτυο;Ασφάλεια στο διαδίκτυο;Νομός Πέλλας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1941
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Internet--Security measures
Internet and children
Child protection
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-05-14T16:38:26Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publication date: 2010-05
Advisor name: Χατζής, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Publishing institution: teikav
Number of pages: 94
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010123.pdf1.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons