Πως αξιολογούνται τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Περάτωση έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου. (Bachelor thesis)

Ντουρμάς, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1942
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Financial analysis
Comparative analysis
Business enterprises
Keywords: Οικονομικά στοιχεία;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1942
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022010114.pdf1.05 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons